یک راهنما به آموزش 21 در هر سنی

وجود کارت ۸ و ۷ در دست شما به معنای کاهش احتمال آمدن ۸ یا ۷ دیگر است. بعد از این کار دیلر برای هر کدام از دست های بازیکن کارت جدید و به صورت جداگانه پخش می کند. در صورتی که فکر می کنید دست شما با دریافت کارت سوم می تواند دست دیلر …

یک راهنما به آموزش 21 در هر سنی Читать полностью »